Polítiques públiques d’habitatge a Masquefa

Polítiques públiques d’habitatge a Masquefa

Masquefa té un problema greu d’accés a l’habitatge. Hi ha poca oferta, molta demanda i els preus són molt elevats, tant en compra com lloguer. Aquesta situació dificulta l’accés a l’habitatge de moltes persones i famílies.

Els ajuntaments  poden incidir en el mercat immobiliari local efectuant accions de dinamització del sector. A Masquefa però, ni el govern ni els seus socis, tant els anteriors del PP com els actuals de la CUP, han mostrat cap interès.

Com podem  dinamitzar el sector immobiliari local?

Ho podem fer a llarg termini, des de la planificació urbanística per aconseguir terreny públic on construir habitatge a preus públics.

Però l’emergència ens obliga a actuar a curt i mitjà termini. Cal promoure l’aflorament de tots els habitatges buits que actualment estan en mans dels bancs i grans tenidors. Com? Pressionant-los perquè deixin d’especular, mobilitzin els seus habitatges i actuïn d’acord a la llei no tenint habitatges permanentment desocupats.

Què passarà si els bancs i els grans tenidors mobilitzen els seus habitatges buits?

·         Que hi haurà més oferta, incidint així en els preus.

·         Que afavorirem l’accés a l’habitatge per a moltes persones i famílies que ara no poden.

·         Que podrem repartir millor els recursos municipals en suport a persones i famílies en situacions difícils

·         Que millorarem la situació de moltes comunitats de veïns on els bancs tenen pisos, però no participen de les seves obligacions.

Cal actuar i liderar. És evident que la dreta i els seus socis no actuen en favor de les persones i famílies masquefines.

Els Socialistes de Masquefa ho sabem fer, i ho podem fer!

Deja una respuesta