Masquefa: el repte de les polítiques culturals

Masquefa: el repte de les polítiques culturals

A Masquefa les polítiques culturals necessiten d’una gran reflexió. El repte és que reverteixin positivament sobre la nostra societat, cercant el desenvolupament personal, cultural, social, econòmic i territorial de la nostra comunitat.

planes municipales de culturaEn el Ple Municipal del passat mes de gener es va demanar a la regidoria de cultura que valores el desenvolupament de les polítiques culturals durant l’any 2016 i establís els reptes i eixos bàsics per l’any 2017. La resposta em va deixar certament molt preocupat.

Va quedar clar que no hi ha avaluació de les polítiques culturals ni evidentment planificació. Però el pitjor de tot va ser observar que les respostes donades poc tenen a veure amb la realitat, fet que evidencia un nul sentit crític sobre allò que es fa. I és que a qüestions complexes no es poden donar respostes simples.

«Les polítiques i les accions culturals no sorgeixen del no res, es planifiquen, perquè són transversals i es troben en el cor de la societat. Participen dels àmbits de l’educació, el benestar social, l’economia, la identitat o l’urbanisme

Quins són els elements clau en les polítiques culturals?

  • Legitimitat de les polítiques culturals: És necessària la identificació de la societat amb els projectes culturals. Sense legitimitat els projectes no funcionen, ja que sovint són considerats com a «capricis». Quan es dissenya un projecte cultural és necessari preguntar-se sobre el grau de legitimitat social i reflexionar a l’entorn dels mecanismes que afavoreixen la participació ciutadana.
  • Ciutadania: Els veïns han de ser sempre l’eix central de les polítiques culturals. En el moment de plantejar-se polítiques i projectes cal demanar-se: Com beneficiarà aquesta acció als veïns del territori? Sobre quins àmbits incidirà? (com a mínim seria necessari centrar-se en els aspectes social, cultural, educatiu i econòmic).
  • Planificació: Planificar és valorar, és coneixement, és estudi de les realitats, és tenir visió global i transversal del territori i les seves potencialitats. Planificar significa fer un ús coherent dels recursos culturals existents.

I és en aquest punt on em sorprèn la manca de visió política i de projecte de futur per Masquefa. I és que l’èxit de les polítiques culturals no és principalment tenir recursos o edificis (qui més qui menys els té). L’èxit es troba en la capacitat d’analitzar l’entorn i actuar en funció dels coneixements adquirits.

  1. Els recursos no són el centre de les polítiques culturals. L’objectiu bàsic de les polítiques culturals és generar beneficis a un conjunt de veïns a través de recursos prèviament analitzats, coneguts i treballats.
  2. Cal ser conscients que les polítiques culturals mai es poden estimar a curt termini. No pels aspectes econòmics (que sovint condicionen), sinó perquè és necessari planificar, anar pas a pas. L’objectiu no és inaugurar un continent amb més o menys contingut. L’objectiu és que continent i contingut treballin les dimensions de la societat que els aculls i els dóna legitimitat.

En definitiva, ens trobem davant uns responsables polítics mancats totalment de visió de futur, incoherents i incapaços d’explicar com veuen les polítiques culturals a Masquefa dels propers mesos o anys. I és que per ells la cultura no és un repte, tan sols és quelcom que cal gestionar en el dia a dia.

I per a mostra un botó. Us deixo amb aquesta intervenció al Ple Municipal que no deixa dubtes. No us perdeu la valoració sobre la Festa de Sant Eloi i la justificació de perquè no va funcionar… Us deixo a vosaltres la valoració.

Deja una respuesta